Soft'r

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่คิดค้นมาเพื่อใช้กับขนมปังนุ่มที่แพ็คในซอง สินค้ากลุ่มซอฟท์เตอร์คิดค้นจากเทคโนโลยีของอิมัลซิไฟเออร์และเอนไซม์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปังตลอดช่วงอายุในการเก็บรักษาขนมปัง

  • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่คิดค้นมาเพื่อใช้กับขนมปังนุ่มที่แพ็คในซอง
  • สินค้ากลุ่มซอฟท์เตอร์คิดค้นจากเทคโนโลยีของอิมัลซิไฟเออร์และเอนไซม์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปังตลอดช่วงอายุในการเก็บรักษาขนมปัง

ซอฟท์เตอร์ช่วยทำให้ขนมปังมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น เหมาะกับขนมปังที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท เนื่องจากการทำงานร่วมกันระหว่างเอนไซม์และอิมัลซิไฟเออร์ ช่วยให้เนื้อขนมปัง มีคุณภาพในการบริโภคที่ดี

ซอฟท์เตอร์เป็นสินค้ากลุ่มที่มีหลายชนิด โดยมุ่งเน้นในการปรับเนื้อสัมผัส ที่มีพัฒนามาเฉพาะในขนมปังแต่ละชนิด เนื้อสัมผัสแต่ละแบบ ช่วยทำให้ควบคุมต้นทุนในการผลิตได้ด้วย

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
  • ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของขนมปัง และยืดอายุของผลิตภัณฑ์
  • ใช้สร้างสรรเนื้อสัมผัสให้กับขนมปัง
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
  • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านเนื้อสัมผัสของขนมปัง

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่คิดค้นมาเพื่อใช้กับขนมปังนุ่มที่แพ็คในซอง สินค้ากลุ่มซอฟท์เตอร์คิดค้นจากเทคโนโลยีของอิมัลซิไฟเออร์และเอนไซม์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปังตลอดช่วงอายุในการเก็บรักษาขนมปัง

  • สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพขนมปังที่คิดค้นมาเพื่อใช้กับขนมปังนุ่มที่แพ็คในซอง
  • สินค้ากลุ่มซอฟท์เตอร์คิดค้นจากเทคโนโลยีของอิมัลซิไฟเออร์และเอนไซม์ เพื่อช่วยในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปังตลอดช่วงอายุในการเก็บรักษาขนมปัง

ซอฟท์เตอร์ช่วยทำให้ขนมปังมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น เหมาะกับขนมปังที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท เนื่องจากการทำงานร่วมกันระหว่างเอนไซม์และอิมัลซิไฟเออร์ ช่วยให้เนื้อขนมปัง มีคุณภาพในการบริโภคที่ดี

ซอฟท์เตอร์เป็นสินค้ากลุ่มที่มีหลายชนิด โดยมุ่งเน้นในการปรับเนื้อสัมผัส ที่มีพัฒนามาเฉพาะในขนมปังแต่ละชนิด เนื้อสัมผัสแต่ละแบบ ช่วยทำให้ควบคุมต้นทุนในการผลิตได้ด้วย

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
  • ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของขนมปัง และยืดอายุของผลิตภัณฑ์
  • ใช้สร้างสรรเนื้อสัมผัสให้กับขนมปัง
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
  • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านเนื้อสัมผัสของขนมปัง

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Taste Tomorrow

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกในเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกและในท้องถิ่นและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ขนมอบขนมหวานและช็อกโกแลต

Taste Tomorrow

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค