Puraslim

สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูปหรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต และความสะดวกสบายในการผลิต

 • สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูปหรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง
 • ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง
 • เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน
 • ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต และความสะดวกสบายในการผลิต

ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เช้าด้วยการรับประทาน บริออช (Brioche) หรือผู้บริโภคใน New York รับประทานโดนัท กับกาแฟ หรือผู้คนในเซี่ยงไฮ้รับประทานขนมปังไส้หวาน นั่นหมายถึงผู้บริโภคต้องการบริโภคขนมปังชนิดหวานกันอย่างแพร่หลาย

เนื่องมาจากความต้องการดังกล่าว ผู้ผลิตขนมปังจึงต้องทำการพัฒนาขนมปังให้มีความสดใหม่เพิ่มขึ้นและมีคุร๕ทางโภชนาการมากขึ้น พร้อมทั้งต้องทำการควบคุมต้นทุน รวมถึงจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ขนมปัง
 • ช่วยควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบ (ลดการใช้ไขมันในสูตร เพิ่มปริมาณน้ำ)
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต
 • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี
 • ช่วยปรับโครงสร้างของขนมปัง และช่วยเพิ่มความสดใหม่
 • ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (ลดไขมัน ลดไขมันอิ่มตัว ลดปริมาณแคลอรี่)

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูปหรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต และความสะดวกสบายในการผลิต

 • สินค้ากลุ่มแป้งทำขนมปังสำเร็จรูปหรือสารเสริมคุณภาพขนมปัง
 • ช่วยลดการใส่ไขมันในสูตรของขนมปัง
 • เพื่อช่วยให้ลดค่าพลังงาน (แคลอรี่) และไขมัน
 • ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต และความสะดวกสบายในการผลิต

ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เช้าด้วยการรับประทาน บริออช (Brioche) หรือผู้บริโภคใน New York รับประทานโดนัท กับกาแฟ หรือผู้คนในเซี่ยงไฮ้รับประทานขนมปังไส้หวาน นั่นหมายถึงผู้บริโภคต้องการบริโภคขนมปังชนิดหวานกันอย่างแพร่หลาย

เนื่องมาจากความต้องการดังกล่าว ผู้ผลิตขนมปังจึงต้องทำการพัฒนาขนมปังให้มีความสดใหม่เพิ่มขึ้นและมีคุร๕ทางโภชนาการมากขึ้น พร้อมทั้งต้องทำการควบคุมต้นทุน รวมถึงจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ขนมปัง
 • ช่วยควบคุมต้นทุนของวัตถุดิบ (ลดการใช้ไขมันในสูตร เพิ่มปริมาณน้ำ)
 • เพิ่มความสะดวกสบายในการผลิต
 • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติดี
 • ช่วยปรับโครงสร้างของขนมปัง และช่วยเพิ่มความสดใหม่
 • ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ (ลดไขมัน ลดไขมันอิ่มตัว ลดปริมาณแคลอรี่)

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

ศูนย์สมรรถนะเบเกอรี่อุตสาหกรรม

IBCC ให้บริการลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับเบเกอรี่ การวิจัยและทดสอบแอพพลิเคชันใหม่ ๆ ก่อนที่จะเริ่มผลิต

ศูนย์สมรรถนะเบเกอร์รี่อุตสาหกรรม

บริการทั้งหมด