Intens

ใช้ในการผลิตขนมปัง เหมาะกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ในสินค้าแต่ละตัวจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับขนมปังแต่ละประเภท ใช้งานได้กับขนมปังทุกประเภท

 • ใช้ในการผลิตขนมปัง
 • เหมาะกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 • ในสินค้าแต่ละตัวจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับขนมปังแต่ละประเภท
 • ใช้งานได้กับขนมปังทุกประเภท

สินค้ากลุ่มอินเทนส์เป็นสินค้าที่เราคิดค้น พัฒนาจากงานวิจัยล่าสุด ใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพขนมปังเฉพาะจุด ทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโดจ์ หรือขนมปังที่อบแล้ว และยังช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและเพิ่มความสะดวกเมื่อต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ความหลากหลายของสินค้ากลุ่มอินเท้นส์ สามารถเลือกเพื่อนำมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์ขนมปังหลากหลายประเภท เช่น ขนมปังแซนด์วิช  ขนมปังขนาดเล็ก  ครัวซองต์ ขนมปังหวาน ขนมปังบาแกต สินค้าอินเท้นส์แต่ละตัวจะเลือกทำงานในการปรับปรุงคุณภาพขนมปังเฉพาะจุด เช่นความยืดหยุ่นของโดจ์ รูปร่างและขนาดภายนอก อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ขนมปัง เนื้อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ และรวมถึงการลดต้นทุนการผลิต

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ
 • สามารถสร้างเนื้อสัมผัสใหม่ ที่แตกต่างจากเนื้อสัมผัสเดิม
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • สร้างเนื้อสัมผัสของขนมปัง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ใช้ในการผลิตขนมปัง เหมาะกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ในสินค้าแต่ละตัวจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับขนมปังแต่ละประเภท ใช้งานได้กับขนมปังทุกประเภท

 • ใช้ในการผลิตขนมปัง
 • เหมาะกับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 • ในสินค้าแต่ละตัวจะออกแบบมาเฉพาะสำหรับขนมปังแต่ละประเภท
 • ใช้งานได้กับขนมปังทุกประเภท

สินค้ากลุ่มอินเทนส์เป็นสินค้าที่เราคิดค้น พัฒนาจากงานวิจัยล่าสุด ใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพขนมปังเฉพาะจุด ทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโดจ์ หรือขนมปังที่อบแล้ว และยังช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและเพิ่มความสะดวกเมื่อต้องการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ความหลากหลายของสินค้ากลุ่มอินเท้นส์ สามารถเลือกเพื่อนำมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์ขนมปังหลากหลายประเภท เช่น ขนมปังแซนด์วิช  ขนมปังขนาดเล็ก  ครัวซองต์ ขนมปังหวาน ขนมปังบาแกต สินค้าอินเท้นส์แต่ละตัวจะเลือกทำงานในการปรับปรุงคุณภาพขนมปังเฉพาะจุด เช่นความยืดหยุ่นของโดจ์ รูปร่างและขนาดภายนอก อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ขนมปัง เนื้อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ และรวมถึงการลดต้นทุนการผลิต

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 • ช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสของขนมปัง ให้มีคุณลักษณะที่ต้องการ
 • สามารถสร้างเนื้อสัมผัสใหม่ ที่แตกต่างจากเนื้อสัมผัสเดิม
ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค
 • สร้างเนื้อสัมผัสของขนมปัง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

ศูนย์ช็อกโกแลต

ที่ศูนย์ช็อกโกแลต เรามีผู้เชี่ยวชาญของเราที่จะให้ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้ม การผลิตช็อกโกแลตรวมถึงการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์กระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ศูนย์ช็อกโกแลต

บริการทั้งหมด