ภารกิจและวิสัยทัศน์

พูราโต๊ส เราทราบดีว่าคนทั่วโลกให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหารมากขึ้น จากการสังเกต และวิเคราะห์โลกรอบตัวไปจนถึงแก่นสารสำคัญของกลุ่ม ดีเอ็นเอของเรา จึงนำมาสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับอนาคตซึ่งเป็นตัวบอกทิศทางยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทเรา

วิสัยทัศน์

เราเชื่อว่าทุกคนจะให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหารในอนาคตมากขึ้น

พันธกิจของเรา

ที่พูราโต๊ส เรามีความใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้บริโภคในทุกๆที่ เราเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์จากวัฒนธรรมอาหารทั่วโลกเป็นโอกาสใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ เป้าหมายของเราเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ และด้วยความเข้าใจในวัฒนธรรมต่าง ๆ

ของเราเราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ และเป็นโอกาสให้คนของเราในการพัฒนาความสามารถอย่างมืออาชีพ 

เราทำงานกับลูกค้าของเราเสมือนเป็นหุ้นส่วนทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้เสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของพวกเขา เป้าหมายของเราคือการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในด้านนวัตกรรม 

การเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของลูกค้าในนวัตกรรมต้องให้ความสนใจอย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลา วิธีการและคุณค่าของเราจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย เราจะแนะนำทุกสิ่งที่เราทำ จากที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

จะทำให้การทำงานราบรื่นทั้งในแง่ของคุณภาพและบริการ

โลโก้

เราใช้ยูนิคอร์นเป็นโลโก้ของเรา แทนสัญลักษณ์ของจริยธรรม และความกล้าหาญ สัตว์ที่เป็นตำนานที่มีชื่อเสียงเป็นตัวแทนของทุกอย่าง ที่เรายึดมั่น

วิธีการ

วิธีพูราโต๊สเราทำหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่าง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพูราโต๊ส