เมื่อความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง ความต้องการของลูกค้าก็เปลี่ยนไปเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลที่เราจะทุ่มเทเพื่อคาดการณ์ และตอบสนองความต้องการของเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายที่เพิ่มขึ้น

ไม่ว่าลูกค้าต้องการอะไร เราพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายนั้น ด้วยความเป็นมืออาชีพ และประสบการณ์ที่สั่งสมมานาน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม , การวางแนวคิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแม้แต่การปรับปรุงรสชาติ เนื้อสัมผัส การเก็บรักษา คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่มีเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ก็ตาม ทีมพัฒนาธุรกิจเฉพาะของเราพร้อมเสมอที่จะให้บริการคุณ

ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่คุณจะได้รับการเข้าถึงเครือข่ายนักวิจัยนักเทคนิคด้านอาหาร และที่ปรึกษาด้านเทคนิคมากกว่า 800 คน ในศูนย์วิจัยว่า 40 แห่งทั่วโลก ว่า 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิ์บัตร เพื่อผลักดันวัตกรรม เราลงทุน 2.2% ของรายได้ไปกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิธีการ

วิธีพูราโต๊สเราทำหน้าที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่าง

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพูราโต๊ส